Zátěžové PVC-Mipolam Troplan

Šíře 2m
Tloušťka 2.00 mm
Použití zátěžové
Technický list Technický list PVC Mipolam Troplan
Instalace a údržba Instalace a údržba PVC Mipolam Troplan

Opakující se vzor: (délka x šířka v cm) - 0 x 0 cm
Velikost dlaždic nebo prken: uni cm


0 ≤ 75 (v mm/min))" title="snížená hořlavost - B (index rychlosti šíření plamene > 0 ≤ 75 (v mm/min))"> 616 - Směr pokládání dekoru v opačném směru

0,00 Kč